top of page

Hybridní učebnice

Click with Friends 3

Hybridní učebnice

Doložka MŠMT-30190/2021-5

ISBN 978-80-7489-770-2

Rok vydání 2022 (1. vydání)

Nová řada učebnic pro výuku

ve 3.–5. ročníku ZŠ. Odpovídá požadavkům RVP ZV na osvojení klíčových kompetencí, očekávaných výstupů

a průřezových témat.

Click with Friends 1

Hybridní učebnice

Doložka MŠMT-3469/2020-3

ISBN 978-80-7489-581-4

Rok vydání 2020 (1. vydání)

Click with Friends 2

Hybridní učebnice

Doložka MŠMT- 42200/2020-3

ISBN 978-80-7489-644-6

Rok vydání 2021 (1. vydání)

  Proč zvolit tuto řadu učebnic angličtiny?

  • je připravena pro české žáky, avšak s atraktivitou zahraničních učebnic

  • zohledňuje zkušenosti a stupeň vývoje dětí v Česku

  • řada je vhodná pro zkušené i méně zkušené vyučující díky podrobné podpoře v metodické příručce

  • témata a situace odrážejí reálný dětský svět

  • obsahuje živý jazyk dnešních dětí

  • úkoly a aktivity pomáhají kromě jazykových a komunikačních dovedností rozvíjet také nejazykové dovednosti (např. sociální a kognitivní)

  • bohaté audionahrávky namluvené rodilými mluvčími – zahrnují rozhovory, písničky a říkanky včetně karaoke verzí

  • audionahrávky výslovnosti nové slovní zásoby

  • obsahuje hravá cvičení s didaktickým cílem

  • součástí je i podpora pro rodiče

bottom of page